Bài kiểm tra số 01 : Nội dung

0

Bài kiểm tra bao gồm

cấu trúc 1 bài landingpage gồm những phần nào

những câu hỏi nào hỏi khách hàng để có được thông tin thiết kế landinpage

1 bài chuẩn SEO có những yếu tố nào

cách tìm kiếm một ý tưởng viết bài

và những câu hỏi không thể ngờ được.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of