Bảng phân công timeline

  BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TỔNG QUAN            
STT tên site công việc nhân sự            
viết bài và sửa bài            
1 Thegioidohoa.com viết bài Ngọc Mỹ            
    sửa bài Minh Hậu *Note:
– Viết bài: Viết bài theo bó các site được phân giao

– Sửa bài:

Những bài không có nội dung thì note lại, gửi cho các bạn nữ viết
Xóa bỏ toàn bộ phần liên hệ trong bài viết

+ sửa bài gd 1: làm các công việc tối ưu bài viết ( trừ đi link): gồm sửa bố cục, hình ảnh, thêm thẻ tag, meta title, meta des
+ sửa bài gd 2: khi nào xong gd 1 thì báo cáo Sếp

       
2 designer.com.vn viết bài Khánh Ly
    sửa bài Lưu An
       
3 Lamphim.vn viết bài Linh
    sửa bài Quân
       
4 Producer.vn viết bài Giàu
    sửa bài Lưu An
       
5 chupanh.vn viết bài Ngọc Mỹ
    sửa bài Dũng
                   
6 Studios.vn viết bài Khánh Ly            
    sửa bài Minh Hậu            
                   
7 Photographer.vn viết bài Linh            
    sửa bài Quân            
                   
8 Picture.vn viết bài Giàu            
    sửa bài Dũng            
SEO giai đoạn 2            
1 Thegioidohoa.com   Minh Hậu            
                   
                   
2 designer.com.vn   Lưu An            
        * Note:
Lên bộ từ khóa / chọn 20 từ khóa mỗi site đảm nhiệm
Sau đó sẽ tiến hành SEO
Tự xây dựng liên kết
Tự đi social
Tự làm mọi thứ và đo kết quả từng tuần
       
3 Lamphim.vn   Quân
       
       
4 Producer.vn   Lưu An
       
       
5 chupanh.vn   Dũng
       
                   
6 Studios.vn   Minh Hậu            
                   
                   
7 Photographer.vn   Quân            
                   
Video marketing            
  Đảm nhiệm : Toàn bộ nam                
                   
  Thực thi :                
                   
  Chọn ra 20 từ khóa cần SEO video                
                   
  Tối ưu kênh                
                   
  Tối ưu video                
                   
  Sub chéo                
                   
  Dùng social đẩy view                
                   
  Setup Adwords cho video                
                   
  Đo lường vị trí lượt xem vào cuối tháng                
                   
Social media            
                   
  Đảm nhiệm : Mr Duẩn , An, Dũng, Hậu                
  cái này anh sẽ trực tiếp làm và triển khai cùng các em                
                   
  Thực thi :                
                   
  Mỗi người một lĩnh vực. Trừ marketing là ko cần                
                   
  Tối ưu nội dung                
                   
  Chạy quảng cáo                
                   
thiết kế website, landingpage            
  Phần 1 : Website công ty, website bán hàng                
                   
  Đảm nhiệm : Tất cả nam                
                   
  cái này anh sẽ trực tiếp làm và triển khai cùng các em                
                   
  Thực thi :                
                   
  Chọn giao diện đẹp tối ưu ( anh sẽ trực tiếp chọn cho các em )                
                   
  Thiết kế trên sub domain web.site.com.vn                
                   
  Phần 2 : Landinpage                
                   
  Đảm nhiệm : Nữ content :                
                   
  Thực thi :                
                   
  Chọn ngành nghề phổ biến nổi tiếng để làm                
                   
1 thegioidohoa.com Khánh Ly              
  designer.com.vn                
                   
2 Lamphim.vn Mỹ              
  producer.vn                
                   
3 chupanh.vn                
  photographer.vn Linh              
  studios.vn                


Sheet 2: Viết bài & Sửa bài

 

  KẾ HOẠCH VIẾT BÀI VÀ SỬA BÀI                                                                                          
  STT Nhân sự Site đảm nhiệm Chia bó thời gian hoàn thành                                                                                          
  VIẾT BÀI                                                                                          
  06/12-17/01: bó viết bài: tập trung viết toàn bộ bó viết bài                                                                                            
  1 Ngọc Mỹ thegioidohoa.com BOVBT01 – BOVBT10 06/12-17/01
(TỐI THIỂU 8 BÀI/NGÀY)
                                                                                         
      chupanh.vn BOVBCA01 – BOVBCA04                                                                                          
Viết content                                                                                                  
2 Khánh Ly Designer.com.vn BOVBD01-BOVBD11                                                                                          
    Studios.vn BOVBS01 – BOVBS02   Tổng số bài viết: 1041
Tổng số bài sửa: 888
  SỬA XONG GD 1 THÌ BÁO CÁO SẾP ĐỂ SANG GD 2                                                        
                                                                   
3 Linh Lamphim.vn BOVBL01 – BOVBL23                                                            
    Photographer.vn BVBPT01 -BOVBPT02                                                            
              BIỂU ĐỒ GANTT CHART – KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN                                                                                    
4 Ngọc Giàu Producer.vn         6-Dec                                 31-Dec                   17-Jan             25/01/2019
    picture.vn Cần viết 43 bài 06/12 – 17/12     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
    lamphim.vn   từ 15/12-17/01                                                                                          
TỪ 18/1/2019 – 28/01/2019: Bó sửa bài: tập trung viết bài hoặc viết bổ sung bài của bó sửa   Ngọc Mỹ                                                                         viết lại hoặc viết bổ sung những bài trong bó sửa (07 ngày)
              Khánh Ly                                                                        
sửa bài Sửa bài (TỐI THIỂU 20 BÀI/NGÀY)   Linh                                                                        
1 Lưu An Designer.com.vn BOSBD01-BOSBD03 06/12 – 11/12   Ngọc Giàu                                                                        
    producer.vn BOSBP01 – BOSBP 02                                                                                          
                    thegioidohoa.com                     lamphim.vn                                                        
2 Minh Hậu thegioidohoa.com BOSBT01-BOSBT12 06/12 – 21/12           chupanh.vn                     photographer.vn                                                        
    studios.vn BOSBS01-BOSBS04                                                                                          
                    designer.com.vn                     picture                                                        
3 Dũng chupanh.vn BOSBCA01-BÓBCA02 06/12 – 07/12           studios.vn                                                                              
    picture.vn                                                                                              
                                                                                                   
4 Quân lamphim.vn BOSBL01-BOSBL06 06/12 – 18/12                                                                                          
    photographer.vn BOSBPT01-BOSBPT06