Các định dạng video mảng Media

0

Dạng 01 : ghép video có sẵn thêm lời bình

Dạng 2 : Hiệu  ứng chữ + video có sẵn

Dạng 03 : Hiệu ứng chữ + Hình ảnh

Dạng 04 : Chỉ hiệu ứng chữ chạy ra

Dạng 05 : Vẽ tay

Dạng 06 : Tự quay người và hiệu ứng

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of