Dạng 02 : Content sáng tạo từ nội dung ảnh trên Pinterest

Khi tìm ảnh trên Pinterest theo từng chủ điểm. có rất nhiều nội dung sáng tạo trên đó.

 

Ví dụ từ bài này có thể viết hẳn một bài quy trình thiết kế đồ họa.