Dạng 03 : Từ nền tảng chuẩn , Nội dung đi từ dễ đến khó.

Từ chủ điểm hệ sinh thái nổi tiếng như

https://99designs.com/

Tự dịch ra nội dung cấu trúc thông tin của mình