Dự án

Bản word

 

DỰ ÁN VÀ MÔ TẢ

1, NỀN TẢNG WEB

 

 

01

W.com.vn

 

full

 

 

02

Thegioimarketing.vn

 

full

 

 

03

Bizcare.vn

 

full

 

 

04

Red.com.vn

 

full

 

05

mylogo.vn

catalogue.vn

thietkebaobi.com.vn

thietkelich.com.vn

 

làm sản phẩm và 30 bài

 

06

designonline.vn 
videoonline.vn
photoonline.vn 

 

 

làm sản phẩm và 30 bài

 

07

product.bizcare.vn 

 

 

 

 

làm sản phẩm

08

vietbai.thegioimarketing.vn 
thietke.thegioimarketing.vn
lamphim.thegioimakerting. vn
chupanh.thegioimarketing. vn 

 

 

làm landingpage

09
photographer.vn 

 

full

10

animation.vn 
motiongraphic.vn 

full

 

11

producer.vn 

full

 

 

12

chupanh.vn 

 

full

 

13

chuphinh.vn 

 

full

 

14

thegioidohoa.com 

logo.thegioidohoa.com

quangcao.

inan.

thuonghieu.

baobi.

làm landingpage

full

15

studios.vn 

full

 

16

site.com.vn 

 

 

 

 

làm sản phẩm

full

 

17

web.site.com.vn 

làm sản phẩm

 

18

creativehouse.com.vn 

full

 

19

lamphim.vn 

full

 

20

marketer.vn 

full

 

21

picture.vn 

 

 

 

 

 

 

full

 

 

22

designer.com.vn 

logo.designer.com.vn

baobi.

inan.

thuonghieu.

quangcao.

làm sản phẩm

full

 

 

23

education.com.vn

 

 

 

 

 

 

full

 

24

copy.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍM : site về giáo dục, đào tạo

 

ĐỎ : site sản phẩm số hóa

 

XANH : site về sản phẩm mẫu

 

VÀNG  : site landinpage dịch vụ

 

ĐEN : site dịch vụ thông thường

 

 

MÔ TẢ DỰ ÁN

 

18 DỰ ÁN VIẾT FULL ( toàn bộ )

2 DỰ ÁN VIẾT ÍT ( 30 bài /1 site )

5 DỰ ÁN LÀM SẢN PHẨM MẪU

2 DỰ ÁN CHỈ LANDINGPAGE

 

 

Thegioimarketing.vn

toàn bộ về marketing, digital marketing, công cụ, viết bài…

 

 

Bizcare.vn

chỉ tập trung vê social media, video marketing, sản xuất nội dung marketing

 

 

Red.com.vn

làm thương hiệu, xây dựng thương hiệu, chiến lược kinh doanh

 

Marketer.vn

đào tạo, học cách làm marketing

 

 

Photographer.vn 

toàn bộ ảnh từ cá nhân đến doanh nghiệp nhưng chỉ tập trung vào thị trường giá rẻ, chi phí thấp, site tổng gì cũng có

 

Animation.vn 

Motiongraphic.vn 

Toàn bộ về đồ họa chuyển động, dựng phim, làm phim hoạt hình

 

Producer.vn 

về làm phim, sản xuất video quảng cáo, thu âm cả cá nhân và doanh nghiệp.

 

Chupanh.vn 

Giai đoạn 1 : chỉ tập trung vào ảnh doanh nghiệp .sau đó mới đánh vào cá nhân. Thị trường cao cấp, giá cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuphinh.vn 

chuyên về ảnh cá nhân, ảnh gia đình, cho bé…trừ mỗi ảnh cưới là ko đánh

 

Thegioidohoa.com 

Chuyên về thiết kế nhận diện thương hiệu, bao bì, quảng cáo và in ấn

logo.thegioidohoa.com

quangcao.

inan.

thuonghieu.

baobi.

đây là các sub domain landingpage để tách từng chủ điểm

 

 

Studios.vn 

Toàn bộ về data visual, site tổng hợp chụp ảnh làm phim quảng cáo giá rẻ phổ thông.

 

 

Site.com.vn 

có 2 phần

1- toàn bộ mẫu thiết kế landingpage

2 – chuyên về thiết kế webiste tất cả các loại

 

 

creativehouse.com.vn 

chuyên về đào tạo trong ngành sáng tạo như đào tạo chụp ảnh, làm phim, viết bài pr quảng cáo, đào tạo thiết kế đồ họa

 

 

lamphim.vn 

chuyên về làm phim thị trường cao cấp khó tính

 

picture.vn 

tổng hợp toàn bộ ảnh phim đồ họa thị trường giá rẻ

 

 

designer.com.vn 

tất cả thiết kế từ thương hiệu đến art, illustration, vẽ …toàn bộ về design

 

logo.designer.com.vn

baobi.

inan.

thuonghieu.

quangcao.

site sản phẩm mẫu cho khách hàng lựa chọn

 

education.com.vn

 

Toàn bộ về giáo dục

 

w.com.vn

 

sản phẩm số hóa tất cả ảnh phim đồ họa và bài viết pr

 

 

mylogo.vn

catalogue.vn

thietkebaobi.com.vn

thietkelich.com.vn

sản phẩm mẫu đẹp của phần thiết kế cho phép khách hàng chọn mua và thiết kế giống.

 

 

designonline.vn 
videoonline.vn
photoonline.vn 

 

sản phẩm mẫu số họa về 3 mảng ảnh phim đồ họa , tách riêng từ W.com.vn

 

 

web.site.com.vn 

 

shop bán các website đã tạo trên các sub domain của site.com.vn và sub folder của web.site.com.vn

 

 

 

product.bizcare.vn 

 

sản phẩm mẫu nội dung bizcare để khách hàng xem trước khi chọn lựa dịch vụ.

 

vietbai.thegioimarketing.vn
thietke.thegioimarketing.vn
lamphim.thegioimakerting. vn
chupanh.thegioimarketing. vn

 

Landingpage dịch vụ riêng của thế giới marketing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, NỀN TẢNG FACEBOOK

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE DỊCH VỤ PAGE CỘNG ĐỒNG GROUP
 

@studiochupanh

 

 

@pagechupanh

 

@congdongchupanh

 

@pagechuphinh

 

   
 

@lamphimvietnam

 

 

@pagelamphim

 

@congdonglamphim

 

@thegioidohoa.com

@vietnamdesignergroup

 

 

@pagedohoa

 

@congdongthietkedohoa

 

@red.com.vn

@thegioimarketing

 

 

@marketer.vn

 

@congdonglammarketing

 

@wfanpage

 

   
 

@site.com.vn

 

   
 

@copy.com.vn

 

   
 

Hệ thống Content Publiser

 

   

 

 

 

 

 

 

 

3, NỀN TẢNG YOUTUBE

 

 

 

Chupanh.vn

 

 

Phía sau Chupanh.vn

 

Lamphim.vn

 

 

Phía sau Chupanh.vn

 

 

Thế giới Đồ họa

 

 

Designer

 

 

Red. Agency

 

 

Thế giới Marketing

 

Kiến thức . TV

 

 

Đẹp. TV

 

Thời trang . TV

 

 

Phụ nữ TV

 

Công nghệ . TV

 

 

Kiến thưc TV

 

Quảng cáo TV

 

 

Sáng tạo TV

 

 

4, ADWORDS & REMARKETING

 

 

 

chupanh.vn

 

 

chuphinh.vn

 

lamphim.vn

 

motiongrpahic.vn

 

 

animation.vn

 

thegioidohoa.com

 

designer.com.vn

 

 

w.com.vn

 

bizcare.vn

 

thegioimarketing.vn

 

 

red.com.vn

 

chupanhkyyeu.vn