Khung chương trình học chung

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO MẢNG MARKETING

TẠI DREAM.NETWORK


1, THINK – LẬP KẾ HOẠCH

Hành vi người tiêu dùng & Customer’s Insight

Data-driven điều chỉnh quyết định

Nghiên cứu thị trường

Lập kế hoạch & chiến lược

Quy trình triển khai

2, CREATE – TẠO DỮ LIỆU

Viết bài quảng cáo, PR, salepage

Thiết kế quảng cáo

Sản xuất Video

Chụp ảnh quảng cáo

Thiết kế landingpage – website

3, DISTRIBUTION – PHÂN PHỐI DỮ LIỆU

SEO

Adwords

Remarketing

Facebook Ads

Youtube Ads – Video Marketing

Zalo Ads

Email Marketing

4, OPTIMZATION – TỐI ƯU & ĐO LƯỜNG

Đo lường kết quả

Tối ưu chiến dịch

Phân tích dữ liệu & chuyển đổi

5, RETAIN – ENGAGE – GẮN KẾT NGƯỜI DÙNG

CRM – Quản trị khách hàng

Chiến lược nội dung

Chiến lược social

Email trực tiếp

Video Marketing

Phân tích và sử dụng Data Driven

 

6, PHẦN MỀM & TÀI LIỆU & NGUỒN HỖ TRỢ

Phần mềm

Tài liệu

Nguồn sáng tạo

 7, QUY TRÌNH TẠI DREAM.NETWORK

Làm việc dự án

Làm việc với CTV

Làm báo cáo dự án

Làm việc tư vấn & khách hàng

Quản lý dữ liệu

Các vị trí công việc & mô tả

MỖI MỤC KIẾN THỨC PASS QUA

PASS TRUNG BÌNH : +500K/1 THÁNG

PASS XUẤT SẮC : +1 TRIỆU/1 THÁNG