Nền tảng content 2019 – Gắn kết Social-Trending-User-Customer

Nền tảng nội dung 2019 sẽ là nền tảng nội dung sáng tạo gắn kết chặt chẽ với cộng đồng, khách hàng 

CHẤT LƯỢNG CAO – TRENDING – ĐA NỀN TẢNG

Thường một nội dung sẽ được triển khai trên 3 nền tảng

WEB – Bài viết chuẩn SEO theo từ khóa

SOCIAL  – Content theo xu hướng, hoặc có giá trị hấp dẫn cao

YOUTUBE – Video Marketing – kịch bản sáng tạo chủ điểm có thể theo từ khóa nghiên cứu hoặc trending.

VẬY NỀN TẢNG 2019 CHÚNG TA SẼ TRIỂN KHAI NỀN TẢNG

SOCIAL – FACEBOOK

VIDEO – YOUTUBE

WEBSISTE – GOOGLE.

đồng bộ một dạng nội dung

TỨC LÀ MỘT NỘI DUNG VIẾT RA SẼ ĐƯỢC QUAY THÀNH VIDEO, SẼ ĐƯỢC CHUYỂN THỂ CÁCH TRÌNH BÀY ĐỂ ĐĂNG LÊN MẠNG XÃ HỘI. 

CÔNG VIỆC CỦA MARKETER LÀ HÀNG NGÀY TÌM RA ĐƯỢC NỘI DUNG THẬT SỰ HAY VỀ CHỦ ĐIỂM ĐỂ MANG TỚI NGƯỜI DÙNG, KHÁCH HÀNG

BIẾN MỖI NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TA THÀNH MỘT CỔNG CHUYÊN GIA NƠI KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG ĐỂ CẬP NHẬP THÔNG TIN, GIẢI PHÁP

 

ví dụ VỀ DESIGN. CHỈ CẦN MỘT CỤM TỪ TÌM KIẾM

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=DESIGN%20TIPS&rs=typed&term_meta[]=DESIGN%7Ctyped&term_meta[]=TIPS%7Ctyped

anh đã tìm rất nhiều chủ điểm hay để viết thành bài chuyên môn cao – bài đó lại có khả năng lan truyền vì nó chất lượng – bài đó lại theo trending. ví dụ

Graphic Design Trends 2019

 

Hoặc đây

Đây là những nguyên tắc design rất quý cho một designer.. Chỉ cần dịch và biên tập cái này là ta có một bài mới xịn vừa trên social vừa trên web

Tiếp tục, ví dụ cho khách hàng. đây là một giải pháp về ảnh cho khách có thể chọn.