Quy chuẩn đóng dấu Watermark trên Website và Facebook

QUY CHUẨN

ĐÓNG LOGO RỘNG BẰNG 1/3 BỨC ẢNH . VÀO GÓC DƯỚI BÊN PHẢI VÀO TỈ LỆ CAO 1/3 BỨC ẢNH.

Link tải https://drive.google.com/drive/folders/1_SY8Gx3nlEOQ8H5jnw_s9zIu4t2BJKax?usp=sharing