Cách submit bài viết để index nhanh hơn

0

1, Dán link vào đây

https://linkhay.com/link/stream/hot

2, Tạo hồ sơ trên các trang như 

https://medium.com/

https://www.linkedin.com

rồi dán cả bài viết vào

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of