Social Creative Content

Social Creative Content là một mô hình phổ biến về truyền thông ở nước ngoài.

NƠI CÁC NHÀ SẢN XUẤT NỘI DUNG TỰ SẢN XUẤT NỘI DUNG BÁM SÁT SỞ THÍCH, THỊ HIỆU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Nếu nói to nhất là anh Netflix. Anh đó giờ nắm giữ một % internet truy cập quá kinh khủng

Sau khí có

Buzzfeed

….

Ở việt nam thì có OrionMedia, Điền Quân,…..

Vậy chúng ta cũng thế

Đây là một part rất hay mà chúng ta cần tham gia và rơi vào top 10