Làm video marketing cho w.com.vn

0

Video này chỉ cần dạng đơn giản slide ghép các sản phẩm đẹp với nhau và đặt tên

top 10 thiết kế banner cho website đẹp nhất phần 01.

tiếp đó 02 , 03….n

nhưng kiểu gì cũng phải cho nó rõ ra nhìn được hình.

 

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of