Lập casestudy kế hoạch và triển khai dự án mẫu cho khách hàng.

0

Việc này chúng ta sẽ phải showcase ra toàn bộ các kế hoạch các bước thực tế đã triển khai trên một dự án thực ( cái nào chưa có thực làm ảo ) cho khách hàng bao gồm

1, CONTENT

viết bài

video

ảnh

thiết kế thương hiệu

2, DIGITAL MARKETING

SEO

adwords

facebook ads

video marketing

để thuyết phục họ hơn. họ nhìn thẳng vào một chiến lược là biết ta đang làm gì luôn .

https://www.slideshare.net/linhdp/ti-liu-facebook-marketing-hong-nguyn4lp-k-hoch-facebookhttps://www.slideshare.net/mixdigitalagency/facebook-marketing-case-study-vang-sua-montehttps://www.slideshare.net/Hamisaquocte/mu-lp-k-hoch-qun-tr-fanpge-facebook-hamisa-quc-t

 

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of