4 Quy Tắc Viết Quảng Cáo Văn Bản Google Adwords

0

4 quy tắc hiệu quả nhất

Truyền tải thông tin tốt

Mang tính thuyết phục cao

Đưa người dùng tới trang web hiệu quả

Tăng hiệu suất đầu tư

Tìm hiểu cụ thể

1. Truyền tải thông tin tốt

– Tạo ra sự khác biệt

+ Đưa ra điểm khác biệt của sản phẩm/dịch vụ của bạn với sản phẩm/dịch vụ khác và đưa điểm đó đến khách hàng

+ Tạo ra sự tin cậy về thông tin sản phẩm/dịch vụ đối với khách hàng

+ Tạo sự chú ý bằng thông tin khuyến mãi

– Chú ý vào các thông tin cụ thể và chính xác, không chung chung

Đưa ra mẫu quảng cáo hiểu khách hàng, làm cầu nối khách hàng với doanh nghiệp.

2. Mang tính thuyết phục cao

– Thể hiện qua lời kêu gọi hành động, tạo cảm giác gấp và hành động ngay.

– Đưa ra khung thời gian khuyến mãi cụ thể cho KH

3. Đưa người dùng đến trang web hiệu quả

– Sử dụng link đích cho từng sản phẩm

– Sử dụng link đích cho từng từ khóa

Tăng hiệu suất đầu tư

– Quảng cáo chứa từ khóa => tăng điểm chất lượng quảng cáo => CPC quảng cáo

– Lọc khách hàng qua những thông tin đưa ra

– Sử dụng các tiện ích mở rộng quảng cáo đi kèm để cung cấp các thông tin hữu ích cho khách hàng

+ Tiện ích mở rộng cho điện thoại di động, phù hợp với thiết bị di động

+ Dòng mô tả là các câu cách biệt, độc lập

+ URL hiển thị đọc được trên di động, thân thiện trên di động.

 

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of