4 yêu cầu bắt buộc với tiêu đề website

0

1, tiêu đề là nội dung cuối cùng không bao hàm. Cần phân bố logic, nhóm nội dung lại. Khi tiêu chí phân loại giống nhau

2, Độ phân biệt nội dung cao và tuyệt đối. Không có chuyện 2-3 tiêu đề cùng một nội dung la lá nhau

3, Xếp theo độ khó dễ theo thứ tự

từ khóa gốc

từ khóa hậu tố tiền tố.

từ khóa tư vấn

từ khóa điều tra đối thủ

4, Đẩy đủ . Phải điều tra đối thủ và web nội dung tương ứng để lấy hết nội dung hay còn lại.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of