Nguyên tắc của Amazon

0

https://www.amazon.jobs/en/principles

Tìm kiếm ứng viên và phát triển những nhân viên tốt nhất.
Người lãnh đạo phải biết nâng cao dần những thử thách cho nhân viên dưới quyền. Phải có khả năng nhận biết các tài năng đặc biệt và đề bạt họ lên những vị trí khác trong tổ chức của mình. Người lãnh đạo phải biết phát triển những người có tiềm năng lãnh đạo khác, có chí tiến thủ và biết hỗ trợ, kèm cặp nhân viên của mình.

Luôn đòi hỏi cao nhất
Người lãnh đạo phải luôn có đòi hỏi cao, cho dù mới nhìn có thể thấy đó là những đòi hỏi cao không tưởng. Người lãnh đạo phải luôn nâng đòi hỏi lên cao hơn và thúc đẩy nhóm của mình cung cấp sản phẩm, dịch vụ và quy trình với chất lượng ngày càng cao hơn. Người lãnh đạo không bao giờ đẩy việc xử lý lỗi xuống cấp dưới và các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm việc phải được sửa chữa một cách tin cậy.

Nghĩ lớn
Tư duy nhỏ luôn là những dự cảm tự nó được thực hiện. Người lãnh đạo phải biết tạo hướng đi táo bạo và truyền đạt cảm hứng hướng tới kết quả. Người lãnh đạo có cách tư duy khác biệt và thấu đáo, tìm mọi cách để phục vụ khách hàng.

Ưu tiên hành động
Tốc độ luôn đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh. Nhiều quyết định và hành động có thể chỉ bằng cách trực giác và đều có thể làm lại. Chúng ta đánh giá cao việc dám chịu những rủi ro đã được tính toán trước.

Tiết kiệm
Hãy tạo ra nhiều kết quả với chi phí ít hơn. Những khó khăn sẽ làm nảy sinh sự tháo vát, khả năng tự giải quyết vấn đề và những sáng kiến. Không nên tìm những lý do gì để tăng số lượng nhân sự, ngân sách và chi phí thường xuyên.

Lòng tin
Người lãnh đạo phải biết nghe chăm chú, nói thẳng và luôn tôn trọng người khác. Họ luôn biết tự phê bình, dù việc tự phê bình và nhận lỗi đôi khi thật ngại ngùng. Người lãnh đạo đánh giá nhân viên của mình không qua vẻ bề ngoài, họ luôn luôn tự đánh giá bản thân và đội của mình với những đòi hỏi khắt khe nhất.

Nắm sâu vấn đề
Người lãnh đạo hoạt động ở tất cả các cấp, nắm chắc các chi tiết, kiểm toán thường xuyên, và hoài nghi khi các số liệu và giai thoại không khớp. Không có gì phải ẩn giấu dưới những thông tin ấy.

Có lập trường, biết phản biện và cam kết.
Người lãnh đạo có trách nhiệm luôn đòi hỏi tôn trọng những quyết định khi có sự bất đồng, cho dù làm như vậy không hoàn toàn thoải mái. Người lãnh đạo có niềm tin và tính kiên trì. Họ không thỏa hiệp với định kiến của số đông. Một khi quyết định đã xác định, người lãnh đạo phải hoàn toàn cam kết.

Làm việc có hiệu quả
Người lãnh đạo phải biết tập trung các đầu mối then chốt cho việc kinh doanh của mình và cung cấp sản phẩm chất lượng, kịp thời. Khi có khó khăn họ dám đương đầu và không bao giờ buông xuôi.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of