Nội dung triển khai trên W.com.vn , Site.com.vn

0

Đầu tiên đọc kỹ bài này

https://daotao.marketer.vn/dang-01-tu-khoa-ten-mien-website-noi-tieng-linh-vuc

Vậy như

thiết kế bao bì ta có các nội dung sau cần chuyển ngữ về của mình

https://idesign.vn/tag/thiet-ke-bao-bi/

https://advertisingvietnam.com/tag/thiet-ke-bao-bi/

http://www.brandsvietnam.com/keyword/147-thiet-ke-bao-bi

http://rgb.vn/ideas/tag/thiet-ke-bao-bi

http://designs.vn/tin-tuc/thiet-ke-bao-bi.html

Tương tự như vậy áp dụng các từ thiết kế khác.

Anh giao cho các em nào cầm 2 site này làm như thế. Rồi lưu link lại theo 2 cột

1 cột là danh mục ngành  1 cột là link

ví dụ kia 2 cột là thiết kế bao bì và cột link

Làm tương tự thế với các từ thiết kế còn lại

CÒN LĨNH VỰC SITE.COM.VN NÓ CÓ CÁC SITE KHÁC NỮA. VÍ DỤ CỦA BỌN SAPO.VN LÀ NHIỀU PHẾT. thì phải search

thiết kế website sapo.vn

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of